ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Pope Saint Julius I
พระสันตะปาปา นักบุญ จูเลียส ที่ 1

You are here: Home Displaying items by tag: Pope Saint Julius I