“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบุญ อัลฟอนซิอุส มาเรีย เดอร์ ลิกูออรี่

องค์อุปถัมภ์ : ต้านอาการไขข้ออักเสบ, ผู้สารภาพบาป, ความอุตสาหะ, ความมีศีลธรรม

You are here: Home Displaying items by tag: Saint Alphonsus Maria de Liguori