ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Saint Guthlac of Croyland
นักบุญ กูธลัค แห่ง ครอยแลนด์

ท่านเกิดในปี 673 เป็นพี่น้องกันกับนักบุญเพก้า แห่ง แพเคิร์ค ตัวท่านนั้นเป้นทหารในกองทัพของกษัตริย์อีเธลเรด แห่ง เมอร์เซีย

You are here: Home Displaying items by tag: Saint Guthlac of Croyland