พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Saint Guthlac of Croyland
นักบุญ กูธลัค แห่ง ครอยแลนด์

ท่านเกิดในปี 673 เป็นพี่น้องกันกับนักบุญเพก้า แห่ง แพเคิร์ค ตัวท่านนั้นเป้นทหารในกองทัพของกษัตริย์อีเธลเรด แห่ง เมอร์เซีย

You are here: Home Displaying items by tag: Saint Guthlac of Croyland