ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นอสติค (Gnostic)

นอสติคคืออะไร? นอสติคเป็น กลุ่มลัทธิทางศาสนาที่มีแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเหนือธรรมชาติ จากตำนานที่ถูกสร้างขึ้น คำว่า นอซิส (Gnosis) มาจากภาษากรีกแปลว่า องค์ความรู้ (Knowledge)

Published in Da Vinci Code
Thursday, 07 April 2011 09:47

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลคืออะไร

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลคือพระคำภีร์ในคริสต์ศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยชีวประวัติของคนต่างๆและพระธรรมคำสอน โดยมี 2 เล่มคือ พระธรรมเก่า และพระธรรมใหม่

Published in Da Vinci Code
You are here: Home Displaying items by tag: bible