ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

     ท่านเป็นพระในคณะเยซูอิต และได้ออกล่องเรือไปปฏิบัติพันธกิจถึงที่ประเทศญี่ปุ่น หลังท่านพึ่งได้ออกบวชได้ไม่นาน หากแต่เพราะปัญหาทั้งหลายที่อุบัติขึ้น ยังผลให้การเดินทางในครั้งนั้น

You are here: Home Displaying items by tag: blessedjeromedeangelis