ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

พระคัมภีร์ได้ย้ำอยู่เสมอๆ ด้วยถ้อยคำที่น่าเศร้านี้ว่า “และเขาได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าตามแบบอย่างบรรพบุรุษของเขา (เทียบ 2 รม 13:2,11...)

You are here: Home Displaying items by tag: feastoftheimmaculateconception