จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นอสติค (Gnostic)

นอสติคคืออะไร? นอสติคเป็น กลุ่มลัทธิทางศาสนาที่มีแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเหนือธรรมชาติ จากตำนานที่ถูกสร้างขึ้น คำว่า นอซิส (Gnosis) มาจากภาษากรีกแปลว่า องค์ความรู้ (Knowledge)

Published in Da Vinci Code
You are here: Home Displaying items by tag: gnostic