พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 01 September 2011 14:13

กลับบ้านของเรา

     มิสชันนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งได้ใช้ชีวิตเป็นเวลานานหลายสิบปีในประเทศจีน และกำลังจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตน ขณะเดียวกันก็มีนักร้องอเมริกามีชื่อเสียงคนหนึ่งได้ไปอยู่ประเทศจีนเพียง 2 สัปดาห์ ทั้งสองลงเรือลำเดียวกัน เพื่อกลับสู่สหรัฐอเมริกา 
You are here: Home Displaying items by tag: go home