จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

ฉลองนักบุญทารก (ทารกผู้วิมล)

องค์อุปถัมภ์ : ทารก, การร้องประสานเสียงของเด็กๆ, คณะนักขับเด็ก, เด็กเล็กๆ

You are here: Home Displaying items by tag: holyinnocents