“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ท่านก็ได้ต่อสู้อย่างหนักกับพวกลัทธิเทียมเท็จนอกรีต

You are here: Home Displaying items by tag: pettau