พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
พระสันตะปาปา เซเลสทีน ที่ 5
 
องค์อุปถัมภ์ : อควิล่า, อิตาลี, ผู้เข้าเล่มหนังสือ
You are here: Home Displaying items by tag: pope saint celestine v