“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
พระสันตะปาปา เซเลสทีน ที่ 5
 
องค์อุปถัมภ์ : อควิล่า, อิตาลี, ผู้เข้าเล่มหนังสือ
You are here: Home Displaying items by tag: pope saint celestine v