“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

พระสันตะปาปา นักบุญ ดามัสคัส ที่ 1

องค์อุปถัมภ์ : นักโบราณคดี

นอกจากนี้ตัวท่านเองยังได้ช่วยฟื้นฟูซึ่งห้องใต้ดิน วิหาร และสุสาน(คาตากอม)

You are here: Home Displaying items by tag: popesaintdamasusi