พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พระสันตะปาปา นักบุญ ซิลเวสเตอร์ ที่ 1

ท่านได้สร้างมหาวิหารแห่งนักบุญยอห์น ลาเธอร์รัน พร้อมกันกับได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาอีกมากมายหลายต่อหลายสถาน

You are here: Home Displaying items by tag: popesaintsylvesteri