ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ เบอร์นาดีน แห่ง ซีเอน่า
องค์อุปถัมภ์ : การโฆษณา, อิตาลี, ต่อต้านการเสพติดการพนัน, รักษาอาการหายใจติดขัด
You are here: Home Displaying items by tag: saint bernadine of siena