ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ ปาสคัล เบย์ลอน
องค์อุปถัมภ์ : การปรุงอาหาร, สภาและองค์กรทางศีลมหาสนิท, โอบาโด, บูลาแคน, ฟิลิปปินส์
You are here: Home Displaying items by tag: saint pascal baylon