พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญ ฟิลิป เนริ   

 

ท่านมาจากครอบครัวอันยากไร้ โดยบิดาของท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียน ท่านฟิลิปถูกสั่งสอนมาอย่างดีจากทางนักบวชโดมินิกัน
You are here: Home Displaying items by tag: saint philip neri