“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ท่านออกปฏิบัติพันธกิจ มิชชันนารี ไปยัง ปาราไกว และ บราซิล

ท่านประสบปัญหาหลายประการในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ทั้งการที่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพียงพอ และสุขภาพอันไม่สู้ดีของท่าน

You are here: Home Displaying items by tag: saintalonsorodriguez