จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ ออกุสติน มอย วาน นงูเย็น

ท่านเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานที่ยากไร้

You are here: Home Displaying items by tag: saintaugustinemoivannguyen