“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป


องค์อุปถัมภ์ :
ต้านการระคายเคืองตา, ผู้กลั่น, ช่างพิมพิ์, นักเทวศาสตร์

You are here: Home Displaying items by tag: saintaugustineofhippo