ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญ ออกุสติน แห่ง ฮิปโป


องค์อุปถัมภ์ :
ต้านการระคายเคืองตา, ผู้กลั่น, ช่างพิมพิ์, นักเทวศาสตร์

You are here: Home Displaying items by tag: saintaugustineofhippo