พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญ เบกก้า แห่ง อาร์เดนเน่

ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูง เป็นธิดาของนักบุญ เพพิน แห่ง ลันเดน นายยกเทศมนตรีแห่งราชวัง และนักบุญ อีดา แห่ง นิเวลเลส

You are here: Home Displaying items by tag: saintbeggaofardenne