จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

     ท่านก็ถูกจำคุกในโรงพยาบาลประสาท ก่อนจะถูกเฆี่ยนตี หวด อย่างทารุณกรรมจนเสียชีวิต มีโบสถ์ถูกสร้างขึ้นมาเหนือสุสานของท่าน และในสวนแห่งนั้นก็มีการปลูกพืชผักสมุนไพร ที่สามารถเยียวยา รักษาอาหารปวดศีรษะ และ โรคลมบ้าหมูได้ ทั้งสิ่งนี้ และการที่ท่านเคยใช้เวลาช่วงมีชีวิตไปกับผู้ป่วยทางจิต

You are here: Home Displaying items by tag: saintbibiana