ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ฉันมีทูตสวรรค์คอยสอดส่องอยู่เหนือฉัน และท่านผู้นี้จะขจัดปัดเป่าใครก็ตามที่หมายจะแตะต้องฉันออกไป

You are here: Home Displaying items by tag: saintcecilia