พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญ ชาร์เบล มาคลอฟ

ท่านก็มีหนังสือเล่มโปรด คือ “จำลองแบบพระคริสต์” (The Imitation of Christ) ของ โทมัส เอ เคมพิส

You are here: Home Displaying items by tag: saintcharbelmakhlouf