ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญ ชาร์เบล มาคลอฟ

ท่านก็มีหนังสือเล่มโปรด คือ “จำลองแบบพระคริสต์” (The Imitation of Christ) ของ โทมัส เอ เคมพิส

You are here: Home Displaying items by tag: saintcharbelmakhlouf