ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญแคลร์ แห่ง อัสซีซี


องค์อุปถัมภ์ :
ต้านโรคทางตา, ดวงตา, เย็บปักถักร้อย, อากาศดี, เครื่องร่อน, ช่างทอง, คนซักรีด, คนทำงานปัก, โทรศัพท์

You are here: Home Displaying items by tag: saintclareofassisi