พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญ คลาวด์
องค์อุปถัมภ์ : ช่างทำตะปู
ท่านเป็นคนในราชวงศ์ฝรั่งเศส คือ เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์โคลโดเมียร์ และ พระนาง โคลทิลด์ โดยมีกษัตริย์โคลวิส เป็นพระปัยกา และนักบุญ โคลธิลด้า เป็นพระปัยยิกา
You are here: Home Displaying items by tag: saintcloud