ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ต้านตาบอด, ต้านไส้เลื่อน, ต้านโรคระบาด, ช่างทำผม

You are here: Home Displaying items by tag: saintcosmasadamian