“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ต้านตาบอด, ต้านไส้เลื่อน, ต้านโรคระบาด, ช่างทำผม

You are here: Home Displaying items by tag: saintcosmasadamian