“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านโรคระบาด, กษัตริย์, เหยื่อผู้ถูกทรมาน, หมาป่า

You are here: Home Displaying items by tag: saintedmundofeastanglia