จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญเฟลิคซ์

     ท่านเป็นบาทหลวงในโรม ผู้ถูกสั่งมอบหมายให้กระทำการบูชายัญต่อทวยเทพของพวกเพเกิน หากแต่ท่านปฏิเสธ

You are here: Home Displaying items by tag: saintfelix