ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญ ฟรานซิส เซเวียร์ คาบรินี่

ท่านเป็นหนึ่งในบุตรธิดา 13 คน ที่ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาในฟาร์ม

You are here: Home Displaying items by tag: saintfrancesxaviercabrini