“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ท่านยังนิพนธ์บทเพลง และบทสดุดี สรรญเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และธรรมชาติแวดล้อมในโลก

You are here: Home Displaying items by tag: saintfrancisofassisi