“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบวชฟรานซิสกัน กับ ไม้เท้า กรับ คาดกับเข็มขัด

You are here: Home Displaying items by tag: saintjamesofthemarches