ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบวชฟรานซิสกัน กับ ไม้เท้า กรับ คาดกับเข็มขัด

You are here: Home Displaying items by tag: saintjamesofthemarches