ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ท่านได้ออกบรรพชาบวช ก่อนจะเดินทางกลับประเทศอังกฤษในฐานะมิชชันนารี ในปี 1602

You are here: Home Displaying items by tag: saintjohnalmond