ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน

ท่านได้เริ่มฝึกเดินเท้าเปล่าระหว่างที่อยู่ในคณะ ตามคำแนะนำของนักบุญเทเรซ่า แห่ง อวิล่า ท่านรับนามเป็น ยอห์น แห่ง ไม้กางเขน

You are here: Home Displaying items by tag: saintjohnofthecross