ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ ลอว์เรนซ์ แห่ง โรม

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านไฟ, ต้านอาการปวดเอว, บรรณาสาร, ผู้รักษาบรรณสาร

You are here: Home Displaying items by tag: saintlawrenceofrome