จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญ ลอว์เรนซ์ แห่ง โรม

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านไฟ, ต้านอาการปวดเอว, บรรณาสาร, ผู้รักษาบรรณสาร

You are here: Home Displaying items by tag: saintlawrenceofrome