พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญลูซี่ แห่ง เซราคิวซ

ท่านเป็นคริสตชนผู้มั่งคั่ง ผู้มีเชื้อสายต้นตระกูลมาจากทางกรีก ท่านถูกเลี้ยงดูให้เจริญวัยมาในครอบครัวผู้ศักดิ์สิทธิ์

You are here: Home Displaying items by tag: saintlucyofsyracuse