พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นิโคลัส จึงมองหาคริสตจักรเพื่อที่เขาจะไปขอบคุณพระเจ้า พอดีคริสตจักรในเมืองนั้นกำลังคัดเลือก บิชอปคนใหม่ เมื่อ นิโคลัส เข้าไปในคริสตจักรแห่งนั้น ก็ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในที่สุด 

You are here: Home Displaying items by tag: saintnicholasofmyra