จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญ เปโตร เคลเวอร์
องค์อุปถัมภ์ : ชาวแอฟริกันอเมริกัน, ภารกิจที่แอฟริกัน, ต่อต้านระบบทาส, คนผิวดำ, ภารกิจในต่างชาติ, ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ 
You are here: Home Displaying items by tag: saintpeterclaver