จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ เรมอนด์ นอนนาตุส


องค์อุปถัมภ์ :
ต่อต้านไข้, เด็กๆ, เด็กแรกเกิด, การคลอดบุตรธิดา, ผู้ที่กำลังจะเป็นแม่, ทารก

You are here: Home Displaying items by tag: saintraymondnonnatus