จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : บิชอปกำลังลากจูงวัว, บิชอปกับวัวอยู่แทบเท้า

You are here: Home Displaying items by tag: saintsaturninusoftoulouse