“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ท่านเป็นนักพรตในคณะเบเนดิคทิน

You are here: Home Displaying items by tag: saintvirgiliusofsalzburg