“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบุญ ยอห์น ผู้เงียบงัน

     ท่านเป็นบิชอปแห่งโคโลเนีย ในประเทศปาเลสไตน์ และท่านยังถือพรตเป็นฤาษีอีกด้วย ท่านกำเนิดเกิดในนิโคโพลิส อาร์เมเนีย
You are here: Home Displaying items by tag: st ohn the silent