จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ แอนโทนี่ แห่ง พาดัวร์

     ท่านถูกแต่งตั้งเป็นนักบุญในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากท่านมรณภาพลง
และท่านเองก็เป็นที่รัก ที่เคารพ และเป็นที่ชื่นชมเป็นพิเศษในศาสนจักรคาทอลิกด้วย
You are here: Home Displaying items by tag: stanthonyofpadua