จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ อิเรเนอุส แห่ง ลิออนส์    

ท่านเป็นสานุศิษย์ของนักบุญ โพลิคาร์ป แห่ง ซิมร์นา ท่านออกบรรพชาในปี 177 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระบิชอปแห่งลูกดูนุม เกาว์
(ลิออนส์ ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน)
You are here: Home Displaying items by tag: stirenaeusoflyons