พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญ อิเรเนอุส แห่ง ลิออนส์    

ท่านเป็นสานุศิษย์ของนักบุญ โพลิคาร์ป แห่ง ซิมร์นา ท่านออกบรรพชาในปี 177 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระบิชอปแห่งลูกดูนุม เกาว์
(ลิออนส์ ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน)
You are here: Home Displaying items by tag: stirenaeusoflyons