-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

นักบุญยอห์น บัพติส

     
ท่านเป็นบุตรของเศคาริยาห์ผู้เป็นใบ้ และนางเอลิซาเบธผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่าน เป็นการประกาศให้ทราบว่า ยุคสมัยของพระผู้ไถ่กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระผู้ไถ่นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดก และผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
You are here: Home Displaying items by tag: stjohnthebaptist