จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ มีคาแอล มาย


ท่านเป็นมรณะสัขขีของประเทศเวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านั้น ท่านเป็นนายกเทศมนตรีประจำเมืองเมืองหนึ่ง

You are here: Home Displaying items by tag: stmichaelmy