-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

นักบุญ วิลเลี่ยม แห่ง เวอร์เซลลี่

    สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : หมาป่า, อานผูกติดกับหมาป่าที่ฆ่าลาของท่าน, อธิการเคียงข้างหมาป่าที่มีอานผูกติด, ผุ้แสวงบุญ กับภาพเขตซานติเอโก้ เดอร์ คอมโพสเทล่า ประเทศ สเปน, รับนิมิต การปรากฎพระกายของพระเยซูคริสต์

You are here: Home Displaying items by tag: stwilliamofvercelli