จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตัดสินให้ประหารด้วยการตรึงบนไม้กางเขน เขาก็นำพระองค์ไปโบยตีด้วยแส้หนังตามวิธีลงโทษนักโทษประหาร
You are here: Home Displaying items by tag: thecross