“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้!

  ไม่มีหมวดนี้แล้ว

You are here: Home Vdo Gallery