ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้!

  ไม่มีหมวดนี้แล้ว

You are here: Home Vdo Gallery