“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.6 (227 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1160 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1212 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1306 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1531 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1176 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1076 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1091 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1493 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1171 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
982 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1376 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1337 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1507 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1322 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2151 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2742 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1810 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1696 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1841 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1711 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1743 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2007 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1959 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1649 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3725 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1263 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1569 คนดู
ดูวีดีโอนี้
825 คนดู
ดูวีดีโอนี้
915 คนดู
ดูวีดีโอนี้
926 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1079 คนดู
ดูวีดีโอนี้
949 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1130 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1006 คนดู
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ดูวีดีโอนี้
973 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ดูวีดีโอนี้
897 คนดู
ดูวีดีโอนี้
947 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers