พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.5 (270 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1256 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1387 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1360 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1258 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1261 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1271 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1650 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1640 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1169 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1287 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1173 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1464 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1409 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1251 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1243 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1419 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1588 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1542 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1431 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1615 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1701 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2983 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2075 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1877 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2012 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1884 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1938 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2300 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2122 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2241 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2034 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1845 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3937 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1369 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1447 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1343 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1323 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1650 คนดู
ดูวีดีโอนี้
909 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1021 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1030 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1003 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1057 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1320 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1194 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1597 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1039 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1092 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1248 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1141 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1207 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers