พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.6 (222 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1098 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1252 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1096 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1080 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1278 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1250 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1154 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1157 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1146 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1338 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1100 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1184 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1292 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1515 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1124 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1181 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1469 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1044 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1155 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1088 คนดู
ดูวีดีโอนี้
966 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1161 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1129 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1219 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1138 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1319 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1487 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1442 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1472 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1303 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1488 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2102 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2691 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1773 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1842 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1657 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1672 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1698 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2048 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1847 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1789 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1911 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1608 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3682 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1156 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1246 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1232 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1551 คนดู
ดูวีดีโอนี้
803 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
905 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1053 คนดู
ดูวีดีโอนี้
931 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1108 คนดู
ดูวีดีโอนี้
992 คนดู
ดูวีดีโอนี้
988 คนดู
ดูวีดีโอนี้
894 คนดู
ดูวีดีโอนี้
955 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1119 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1000 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1043 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1400 คนดู
ดูวีดีโอนี้
870 คนดู
ดูวีดีโอนี้
917 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ดูวีดีโอนี้
950 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers