“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

As The Deer -The Maranatha Singers

โปรดติดตั้งจาวาสคิปในบราวเซอร์ของคุณเพื่อดูวีดีโอนี้ หรือใช้บราวเซอร์อื่นเปิด อัพเดทโปรแกรม Flash player ในเครื่องคุณ.
ผู้มาเยือน » 6pm - Apr 8, 2011
HQ: http://www.youtube.com/watch?v=mvQwvDfY5dk&fmt=18 REQUESTS!:...
คะแนน: 2.4 (309 โหวต)

วีดีโออื่นของ ผู้มาเยือน

ดูวีดีโอนี้
1405 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1361 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1600 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1395 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1341 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1534 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1440 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1444 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1604 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1377 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1458 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1594 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1403 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1479 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1434 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1358 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1459 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1829 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1327 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1446 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1353 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1233 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1561 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1652 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1571 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1421 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1532 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1438 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1609 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ดูวีดีโอนี้
1783 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1716 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1614 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1821 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1603 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1987 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2664 คนดู
ดูวีดีโอนี้
3305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2272 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2368 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2309 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2188 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2247 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2670 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2499 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2572 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2385 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2456 คนดู
ดูวีดีโอนี้
2147 คนดู
ดูวีดีโอนี้
4279 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1540 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1512 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1535 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1522 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1832 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1564 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1436 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1844 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1239 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1471 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1378 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1555 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1453 คนดู
ดูวีดีโอนี้
1366 คนดู

ความคิดเห็น

You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หมวด As The Deer -The Maranatha Singers